Over waarnemen 1

In onze cultuur bestaat een breed

spectrum aan modellen om het levende te begrijpen, van darwinistisch tot

creationistisch, met ergens daartussen het idee van Intelligent Design ( ID ).

De benadering van Dorian Schmidt komt in de buurt van ID, maar onderscheidt

zich van de genoemde benaderingen, doordat er geen verklaringsmodel wordt

gezocht voor op de klassiek natuurwetenschappelijke wijze gevonden feiten, maar

dat nieuwe feiten gezocht worden met een nieuw gevormd waarnemingsvermogen.

Het vormen en gebruiken van dit nieuwe waarnemingsvermogen gebeurt daarbij op een wetenschappelijk verantwoorde manier, d.w.z. dat verantwoording afgelegd kan worden hoe men tot de waarneming is gekomen, zodat ieder ander de zelfde weg kan afleggen om tot gelijke waarnemingen te komen.