Over waarnemen 1

In onze cultuur bestaat een breed spectrum aan modellen om het levende te begrijpen, van darwinistisch tot creationistisch, met ergens daartussen het idee van Intelligent Design ( ID ).

De benadering van Dorian Schmidt komt in de buurt van ID, maar onderscheidt zich van de genoemde benaderingen, doordat er geen verklaringsmodel wordt gezocht voor op de klassiek natuurwetenschappelijke wijze gevonden feiten, maar dat nieuwe feiten gezocht worden met een nieuw gevormd waarnemingsvermogen.

Het vormen en gebruiken van dit nieuwe waarnemingsvermo-gen gebeurt daarbij op een wetenschappelijk verantwoorde manier, d.w.z. dat verantwoording afgelegd kan worden hoe men tot de waarneming is gekomen, zodat ieder ander de zelfde weg kan afleggen om tot gelijke waarnemingen te komen.