18. september 2018
In onze cultuur bestaat een breed spectrum aan modellen om het levende te begrijpen, van darwinistisch tot creationistisch, met ergens daartussen het idee van Intelligent Design ( ID ). De benadering van Dorian Schmidt komt in de buurt van ID, maar onderscheidt zich van de genoemde benaderingen, doordat er geen verklaringsmodel wordt gezocht voor op de klassiek natuurwetenschappelijke wijze gevonden feiten, maar dat nieuwe feiten gezocht worden met een nieuw gevormd waarnemingsvermogen. Het...