DE VERLEVENDIGING VAN HET DENKEN

Er wordt gewerkt aan een nieuwe serie bijeenkomsten

Aan de basis van de antroposofie staat de “Filosofie van de vrijheid”.

Voor niet-filosofen is dit vaak een moeilijk boek. Tot de kern van het boek kom je echter niet door er over te filosoferen. Het is een voorwaarde dat je doet wat er staat: begin je eigen denken waar te nemen! En dat kan iedereen al tot op zekere hoogte. Als je denkt moet je daarna je eigen gedachtengang terug kunnen volgen. Bijvoorbeeld, heb ik de juiste ideeën op de juiste manier met elkaar in samenhang gebracht?

Als je je aandacht op het denken richt valt daar nog veel meer aan waar te nemen, bijvoorbeeld: hoe doe ik het, waar denk ik? Je kunt dan zelf gaan ervaren dat jíj het bent die denkt en niet je hersenen, hoewel deze er natuurlijk wel een rol in spelen.

 

We gaan door middel van oefeningen stap voor stap de geestelijke aspecten van het denken leren kennen. We kunnen dan tot een lévend denken komen.

Wat voor velen van ons plezierig is, is dat we dan niet meer overgeleverd zijn aan de voortdurende stroom van gedachten, maar zelf leiding aan het denken kunnen geven, iets wat zeer gezondmakend is voor onze ziel.

Wat in deze samenhang ook aan de orde komt is het beginnen te ontdekken wat nu eigenlijk het etherische is, wat het astrale is en wat het ik is.

Een mogelijk vervolg op deze avonden kan zijn om verder te gaan met het waarnemen van het denken.

 

Daarna is er de mogelijkheid om, met behulp van wat we ons eigengemaakt hebben, ons te richten op het waarnemen van de etherkrachten, de levens- en vormkrachten in voeding, in planten. Het levende denken is hier het aangewezen instrument voor, juist omdat het zélf levend is.

Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag, 20u tot 22u