Kennismakingsdag levenskrachten en vormkrachten waarnemen

met de methode van Dorian Schmidt

Er zijn op dit moment geen dagen gepland


In het werk van Rudolf Steiner komen we voortdurend de begrippen vormkrachten, etherkrachten, levenskrachten tegen. Doel van deze dag is om stap voor stap, aan de hand van korte oefeningen tot eigen waarneming en meer begrip van deze krachten te komen.

We beginnen met oefeningen waarin we een aantal aspecten van ons eigen etherlichaam leren waarnemen. Dit eigen etherlichaam gebruiken we dan later als zintuig voor verdere waarneming van de etherkrachten van bijv. planten, water en levensmiddelen.

Voor wie in de antroposofische werkgebieden werkt een mogelijkheid om het etherische (levenskrachten en vormkrachten) verder te leren kennen. Voor wie nog niet bekend is met de Antroposofie een goede manier om vanuit eigen waarneming hiermee kennis te maken.

 

Begeleiding: Frans Romeijn.

Locatie:   
Van 10u tot 16u.

Deelname: € 35,00, op NL13 RABO 0179983709, t.n.v. F.Romeijn
Breng je eigen lunch mee, voor soep wordt gezorgd
Informatie en aanmelden: fromeijn@planet.nl of  0648728505
Als het leven zich heeft teruggetrokken uit het blad blijft alleen het dode, minerale over
Als het leven zich heeft teruggetrokken uit het blad blijft alleen het dode, minerale over