Kennismakingsdagen

Er zijn de komende tijd nog geen dagen gepland

Gelegenheid om kennis te maken met de methode van Dorian Schmidt, die is ontwikkeld om deze krachten zelf te leren waarnemen. Voor wie in de antroposofische werkgebieden werkt, een mogelijkheid om het etherische vanuit directe eigen waarneming verder te leren kennen. Voor wie nog niet bekend is met antroposofie een goede manier om hier op een praktische manier kennis mee te maken.

We beginnen met oefeningen waarin we enkele aspecten van ons eigen etherlichaam leren waarnemen. Dit eigen etherlichaam wordt dan later gebruikt voor verdere waarneming van de etherkrachten van bijv. planten, water en levensmiddelen.

Bij voldoende belangstelling is er de mogelijkheid om daarna mee te doen aan een oefengroep die regelmatig samenkomt om verder te scholen en de waarnemingen verder te verdiepen en te verfijnen.Tijdens deze dag leer je enkele

aspecten van je eigen etherlichaam waarnemen, voelen en “zien”, o.a. in kleuren en bewegingen. Vervolgens kun je ervaren hoe jouw etherlichaam reageert op de levens- of etherkrachten van levensmiddelen. Je zult merken dat wanneer je iets eet, er iets beweegt in je etherlichaam, dat er zich iets vormt en dat daarbij kleuren waarneembaar zijn. Deze uitwerking is specifiek voor elk voedingsmiddel.

 Dit stelt je in staat om waarnemingen te vergelijken: wat bewerkt een biologisch worteltje in mij en is dat anders bij een niet-biologisch worteltje? Of een blaadje sla? Werkt gedynamiseerd of geënergetiseerd water anders dan kraanwater of gefilterd water of water uit een PET-fles?

Het is verrassend hoe eenvoudig het is om een begin te maken met het ontwikkelen van je waarnemings-vermogens op dit gebied.

Datum: zaterdag 27 november van 10.00 tot 16.00 uur.
Locatie: Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag

Deelname: € 35,00 , over te maken op: NL13 RABO 01799.83.709,

t.n.v. F. Romeijn.

Breng je eigen lunch mee.

Informatie en aanmelding:

06-48728505

fromeijn@planet.nl