Kennismakingsdagen

Zaterdag 7 oktober

"Topografie van de eigen ziel"

Een bijeenkomst waarin we met behulp van de methode van Dorian Schmidt op verkenning gaan in de gehele samenhang van denken, voelen, willen maar ook van: fysiek lichaam, etherlichaam, astraallichaam en Ik. De titel “Topografie” duidt er op dat het er hier om gaat de weg in onze eigen ziel te leren vinden met dezelfde zekerheid waarmee we dat in de wereld van de zintuigen kunnen.

  In de Filosofie van de Vrijheid geeft Rudolf Steiner een weg aan om het denken te leren waarnemen. Ik moet er eerst op los denken en dan vervolgens waarnemen wat ik heb gedaan en hoe. De methode van Dorian Schmidt breidt dit uit tot een veel ruimer palet aan innerlijke activiteiten.

  In de basis gaat het er om: ik doe iets en vervolgens kijk ik terug met de vraag hoe heb ik het gedaan? Elke innerlijke activiteit laat sporen achter die ik nog terug kan volgen. Een voorbeeld: ik richt mijn aandacht op een deel van mijn lichaam. Hoe doe ik dat? Ik houd dit lichaamsdeel in mijn aandacht. Hoe doe ik dat en wat gebeurt er dan? Wat is het verschil tussen je aandacht richten en in-je-aandacht-houden? Wat kan ik hier voor samenhang ontdekken tussen aandacht en bewustzijn? Ik krijg hierbij ook al gewaarwordingen die ik kan leren onderscheiden als etherisch, astraal en geestelijk.   

 

 

  Essentieel hierbij is dat we ons denken-in-voorstellingen tot rust weten te brengen zodat ons denken tot waarnemingsorgaan kan worden. Op die manier wordt ook ons hele vrije etherlichaam waarnemend en kunnen we tot de eerste, beginnende imaginatieve waarnemingen komen. Het helpt dat we zonder het te weten al heel veel waarnemen van en met ons etherlichaam en de hogere wezensdelen. Wat  neem je waar aan iemand als je vraagt: “Waar ben je met je aandacht?”., hoe ben je tot die vraag gekomen? Denk ook aan de uitdrukking: er gaat me een lichtje op. Wat gebeurt er in je wanneer je zegt: ik houd mijn hart vast. Dat neem je allemaal waar omdat je etherlichaam meebeweegt met je eigen astraallichaam  of met het etherlichaam van de ander of het andere. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden.

 

  Later kunnen we ook leren dit in te zetten om de etherkrachten van bijv. levensmiddelen, water e.d. waar te nemen. Je zou het op een grappige manier zo kunnen zeggen: als ik mijn aandacht richt op een appel, gaat mijn etherlichaam ook “appelen”, daar hoef ik zelf niets voor te doen. Ik hoef alleen maar te leren hoe ik dat in mijn waarneming kan krijgen. Op deze manier ontwikkelen we nieuwe zintuigen in ons om de hogere werelden te leren waarnemen.

Datum: zaterdag 7 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.
Locatie: Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag

Deelname: € 35,00 , over te maken op: NL13 RABO 01799.83.709,

t.n.v. F. Romeijn.

Breng je eigen lunch mee. Voor soep wordt gezorgd.

Informatie en aanmelding:

06-48728505 of

fromeijn@planet.nl