De (inmiddels opgeheven) Initiatiefgroep Onderzoek Levenskrachten en Vormkrachten IOLV

 De IOLV is ontstaan in 2011 als een viertal mensen die Dorian Schmidt naar Nederland wilden halen voor een seminar over waarneming van levens- en vormkrachten, dat heeft plaatsgevonden in februari 2011. Dit waren René Groenen, Frans Romeijn, Gineke de Graaf en Anna Wiertsema.

Dorian Schmidt heeft een methode ontwikkeld om te komen tot waarneming van het etherische, de levens- en vormkrachten. Dit aan de hand van aanwijzingen van Rudolf Steiner. Men begint d.m.v. van deze methode met de ontwikkeling van het imaginatieve bewustzijn, de eerstvolgende stap in de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid.

 

 Vanwege de grote belangstelling en het belang van het ontwikkelen van het imaginatieve bewustzijn voor onze cultuur werd besloten een vervolg op dit seminar te organiseren. Van 2011 t/m 2017 heeft de IOLV ieder jaar een seminar met Dorian Schmidt georganiseerd.

 

 

 De volgende stap was de vertaling van  "Levenskrachten - Vormkrachten", het boek van Dorian Schmidt . De vertaling is in 2018 verschenen. 

  Verder verzorgt de IOLV 2x jaar een nieuwsbrief waarin belangstellenden op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en ontwikkelingen. Op dit ogenblik bestaat de IOLV uit Anna Wiertsema, Auke van der Meij, Frans Romeijn, Gineke de Graaf, Hans Lap, Joost Poel en René Groenen.

Opheffing

Omdat er al enkele jaren geen nieuwe initiatieven waren kon de groep zich niet meer als initiatiefgroep zien en heeft zij in het voorjaar van 2023 besloten zichzelf op te heffen. 

De activiteiten rond het waarnemen van levenskrachten en vormkrachten worden voortgezet door Frans Romeijn