Topografie van de eigen ziel

Op 26 oktober 2023 is een nieuwe serie bijeenkomsten onder deze titel gestart, in het Vreedehuis in Den Haag

Aan de basis van de antroposofie staat de “Filosofie van de vrijheid”.

Voor niet-filosofen is dit vaak een moeilijk boek. Tot de kern van het boek kom je echter niet door er over te filosoferen. Het is een voorwaarde dat je doet wat er staat: begin je eigen denken waar te nemen! En dat kan iedereen al tot op zekere hoogte. Als we ons denken niet waar zouden kunnen nemen zouden we überhaupt niet kunnen denken. Als je denkt moet je daarna je eigen gedachtengang terug kunnen volgen. Bijvoorbeeld, heb ik de juiste ideeën op de juiste manier met elkaar in samenhang gebracht? Denk ook aan hoofdrekenen, heb ik de juiste handelingen verricht, in de juiste volgorde?

Als je je aandacht op het denken richt valt daar nog veel meer aan waar te nemen, bijvoorbeeld: hoe doe ik het, waar denk ik? Je kunt dan zelf gaan ervaren dat jíj het bent die denkt en niet je hersenen, hoewel deze er natuurlijk wel een rol in spelen.

 

We gaan door middel van oefeningen stap voor stap de geestelijke aspecten van het denken leren kennen. We kunnen dan tot een lévend denken komen.

Wat voor velen van ons plezierig is, is dat we dan niet meer overgeleverd zijn aan de voortdurende stroom van gedachten, maar zelf leiding aan het denken kunnen geven, iets wat zeer gezondmakend is voor onze ziel.

Wat in deze samenhang ook aan de orde komt is het beginnen te ontdekken wat nu eigenlijk het etherische is, wat het astrale is en wat het ik is.

We werken op deze manier aan het ontwikkelen van het Imaginatieve bewustzijn. De basis daarvan is dat we de bewegingen van ons eigen etherlichaam leren waarnemen. Dat is het gebied waar ons denken zich afspeelt. Om tot die waarnemingen te kunnen komen, oefenen we eerst het "voorstellingsvrije denken". Als het denken geen voorstellingen als inhoud heeft die alle aandacht opeisen wordt ervaarbaar dat we nog veel meer kunnen met ons denken. Het denken wordt waarnemend en kan de genoemde bewegingen van het etherlichaam volgen.

Naast het denken zullen we ook onderzoek doen naar de relatie tussen het denken, voelen en willen onderling.

Als er in de groep daartoe de wens is kunnen we ons, met behulp van wat we ons eigengemaakt hebben,  richten op het waarnemen van de etherkrachten, de levens- en vormkrachten van het "andere", bijvoorbeeld in voeding, in planten, water, enz. Het levende denken is hier het aangewezen instrument voor, juist omdat het zélf levend is.

Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag, 19.45u tot 22u