Oefengroepen "vormkrachten waarnemen" volgens de methode Dorian Schmidt e.a.

Na het tweede Nederlandse seminar van Dorian Schmidt in februari 2011 was het enthousiasme onder de deelnemers zo groot, dat er op verschillende plekken oefengroepen zijn gestart om het geleerde verder te oefenen en verdiepen. Doel van deze groepen is om tot eigen waarneming van vormkrachten (etherkrachten) te komen. Aan de hand van oefeningen volgens de methode van Dorian Schmidt worden de deelnemers hier stap voor stap naar toe geleid. Dorian Schmidt heeft op basis van de "Filosofie van de Vrijheid" en van "Voorbij de grenzen van de natuurwetenschap" (met name het 8e hoofdstuk) van Rudolf Steiner een aantal oefeningen ontwikkeld waarmee het eigen denken en van daar uit het eigen etherlichaam kan worden waargenomen. Dit eigen etherlichaam wordt dan gebruikt als zintuig voor verdere waarneming van de etherkrachten van bijv. planten, levensmiddelen en de Biologisch-dynamische preparaten en hun uitwerking.

 

 


Er zijn groepen in Breda, Zeist en Groningen. Deze groepen worden geleid door Frans Romeijn.

In Den Haag start op donderdag 26 oktober 2023 een nieuwe groep onder de noemer: "De topografie van de eigen ziel". In deze groep ligt het accent meer op de zelfwaarneming van het denken en de andere zieleactiviteiten en minder op het waarnemen van de vorm- en levenskrachten. 

Voor de groep in Groningen: aanmelden bij Gonne Corstens, gonne_corstens@hotmail.com

Voor de overige groepen: Frans Romeijn, fromeijn@planet.nl of 0648728505

In België is er een groep in Bottelare bij Gent: aanmelden bij Xavier de Keyser, xavierdekeyser@gmail.com 

 

 

Als je belangstelling hebt om mee te doen aan een van de groepen, of als je wilt dat er een groep start bij jou in de buurt neem dan contact op.