Frans Romeijn (1952) is biologisch-dynamisch tuinder geweest. Vanaf 1985 leidt hij meditatiegroepen. Vanaf 1995 heeft hij trainingen gevolgd als Gestalt-coach en therapeut. Vanaf 2004 schoolt hij zich in Duitsland bij Dorian Schmidt als lid van de Gesellschaft für Bildekräfteforschung in de waarneming van de levenskrachten en vormkrachten, en het lesgeven hierin. Sinds 2007 leidt hij in Nederland oefengroepen rond dit thema. 

Daarnaast leidt hij groepen die zich richten op het uitgebreider waarnemen van het denken d.m.v deze methode onder de noemers "verlevendiging van het denken" en "topografie van de eigen ziel".

Frans was lid van de per juni 2023 opgeheven Initiatiefgroep Onderzoek Levenskrachten en Vormkrachten (I.O.L.V. , websites: levenskrachten.nl en vormkrachten.nl , zie bij: Links)

De belangrijkste inspiratiebron voor zijn activiteiten is de antroposofie van Rudolf Steiner