KENNISMAKEN MET HET WAARNEMEN VAN                                                                        VORMKRACHTEN, ETHERKRACHTEN

                                                                   In Groningen

                vrijdagavond 19 april; 19.30 -21.30 en zaterdag 20 april: 10 u tot 15.30 u

 

De bijeenkomst is bedoeld als mogelijkheid om kennis te maken met de methode van Dorian Schmidt om zelf te leren waarnemen in het etherische. In Groningen komt al sinds 2015 regelmatig een groep bij elkaar om te oefenen o.l.v. Frans Romeijn (8 keer per jaar)

We willen deze groep graag uitbreiden.

De methode van Dorian Schmidt is een manier om het imaginatieve bewustzijn te ontwikkelen. Dit is een voorwaarde om tot waarneming te komen van de komst van de Christus in de etherwereld.

 

Op de vrijdagavond en de zaterdagmorgen doen we voorbereidende oefeningen om ons eigen vrije etherlichaam te leren waarnemen en zo te leren kennen en te kunnen gebruiken als "instrument" voor de waarneming.  Daarna gaan we onderzoeken of we zelf ook tot dergelijke (beginnende) imaginatieve waarnemingen kunnen komen. Het onderwerp zal veel mensen aanspreken, nl. de ethersoorten in het spectrum van het zonlicht.

Zie daarvoor de pagina Onderzoek naar de ethersoorten in het spectrum van de zon.

Water schudden in een van de kleuren van het spectrum om de daarin aanwezige etherkrachten te "vangen" zodat ze later rustig waargenomen kunnen wordenLocatie: het gebouw van de Christengemeenschap, Lauwersstraat 3 in Groningen.

Er is koffie, thee en iets lekkers. Verder is er op zaterdag soep als aanvulling op zelf meegenomen lunch.

Aanmelden en verdere informatie: Frans Romeijn, 0648728505 of fromeijn@planet.nl

Kosten deelname €35,-, over te maken op NL13 RABO 0179983709, t.n.v. F.Romeijn.

Voor meer informatie over de methode, klik hier