Onderzoek naar de ethersoorten in het spectrum van de zon

In de tweede natuurwetenschappelijke cursus(GA 321, 11e voordracht vertelt Rudolf Steiner dat we in het spectrum de verschillende ethersoorten kunnen waarnemen. Dat was voor mij aanleiding om te onderzoeken of ik zelf tot die waarneming kan komen. 

 

Dat is mij gelukt, met de methode die Dorian Schmidt ontwikkeld heeft om het etherische te leren waarnemen. Dat was in eerste instantie met de zichtbare kleuren. In het geel/rood vinden we de warmte-ether, in het wit de lichtether en in het blauw/violet de chemische ether.

Later heb ik twee spectra met elkaar laten overlappen door twee prisma’s naast elkaar op te stellen waardoor het magenta (Pfirsichblüt) zichtbaar ontstaat. Rudolf Steiner vertelt dat we in het magenta de vierde ethersoort vinden, de levensether. Naar gehoopt en verwacht werd deze levensether inderdaad waarneembaar.  

 

In eerste instantie waren de waarnemingen te krachtig om direct op mij in te laten werken. Een oplossing werd gevonden in een methode die vaker wordt toegepast in het vormkrachten waarnemen, namelijk de stijgbeeld-methode. Voor een indruk wat deze methode inhoudt kunt U deze link volgen naar de website van Roelant de Vletter. Roelant laat vloeistoffen, voornamelijk plantensappen opstijgen en de beelden die dan ontstaan ontwikkelt hij als foto's. Bij het vormkrachten waarnemen laat ik de krachten die dan vrijkomen direct op mijn etherlichaam inwerken om ze waar te kunnen nemen. Ik heb water in de verschillende kleurgebieden geschud of geroerd zodat de betreffende krachten door het water opgenomen konden worden. Toen ik dit water op liet stijgen in filtreerpapier kwamen de etherkrachten weer vrij en konden rustig waargenomen worden.

Door 2 prisma's naast elkaar te zetten ontstaan 2 spectra die elkaar gedeeltelijk overlappen. Hier van het rechter spectrum het rood, van het linker spectrum het violet. Hierdoor  ontstaat magenta. 

Water schudden in het magenta

Water roeren in het spectrum